Banner

Usługi w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Laboratorium Higieny Pracy „PRYZMAT” oferuje liczne usługi związane z Bezpieczeństwem i Higieną Pracy:

  • szkolenia BHP – prowadzimy wstępne i okresowe szkolenia dla pracowników wielu branż, zatrudnionych na różnych stanowiskach (od biurowych po produkcyjne),
  • dobór środków ochrony indywidualnej – specjalizujemy się w doborze ochronników słuchu metodą dokładną (z analizą częstotliwościową hałasu), doradzamy m.in. w kwestiach doboru sprzętu ochrony układu oddechowego, rękawic, butów i odzieży ochronnej, sprzętu ochrony oczu i twarzy,
  • obliczanie wydatku energetycznego – stosujemy metodę chronometrażowo-tabelaryczną, nazywaną metodą Lehmanna, która pozwala w prosty i szybki sposób określić, jaką energię należy wydatkować, aby wykonać określoną pracę – można w ten sposób wychwycić prace szczególnie uciążliwe, które wymagają np. stałego lub okresowego wydawania posiłków regeneracyjnych,
  • wykonywanie zadań służb BHP – zajmujemy się działaniami profilaktycznymi, kontrolą stanowisk pracy pod kątem spełniania warunków bezpieczeństwa, oceną ryzyka zawodowego oraz przeprowadzaniem kompleksowych audytów BHP (pod kątem warunków środowiska pracy oraz obowiązkowych szkoleń BHP).