Banner

Usługi w zakresie BHP

  • Wykonywanie zadań służby BHP w zakładach pracy

  • Szkolenia w zakresie BHP

  • Dobór środków ochrony indywidualnej

  • Ocena obciążeń statycznych

  • Ocena wydatków energetycznych metodą chronometrażowo-tabelaryczną (nie objętą zakresem akredytacji)