Kim jesteśmy?

Laboratorium Higieny Pracy „PRYZMAT” w Suwałkach prowadzi badania czynników szkodliwych w środowisku pracy. Posiadamy akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.

Zakres akredytacji:  AB_1169 który można znaleźć pod adresem www.pca.gov.pl

Zajmujemy się też szeroko rozumianymi sprawami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Nasz zespół składa się ze specjalistów w swoich dziedzinach, których wiedza i doświadczenie są gwarancją najwyższej jakości oferowanych przez nas ekspertyz. Wyniki badań pozwalają na stuprocentowo pewne potwierdzenie zgodności realnych warunków z normami lub – gdy jest to konieczne – dokonanie zmian w środowisku pracy. Współpracujący z nami pracodawcy mogą uchronić się przed negatywnymi następstwami kontroli Państwowej Inspekcji Pracy czy Inspektoratu Ochrony Środowiska. 

CZYTAJ WIĘCEJ

akredytacja pca

Mikroskop