Banner

Badanie w środowisku pracy

Działalność Laboratorium objęta zakresem akredytacji

  • Pobieranie próbek do oznaczeń czynników chemicznych i pyłów (badanych przez Laboratorium lub przez akredytowanych podwykonawców)
  • Pomiary hałasu
  • Pomiary drgań mechanicznych
  • Pomiary mikroklimatu umiarkowanego i gorącego
  • Pomiary oświetlenia
  • Pomiary tlenku węgla (za pomocą urządzeń z szybkim odczytem)
  • Oznaczenia lotnych związków organicznych
  • Oznaczenia tlenków żelaza
  • Oznaczenia nieorganicznych związków manganu
  • Oznaczania tlenku i ditlenku azotu

Szczegóły (badane parametry, zakresy pomiarowe, metodyki badań) zawiera aktualny zakres akredytacji publikowany na stronie internetowej Polskiego Centrum Akredytacji