Banner

Badania środowiska pracy akredytowane przez PCA

Laboratorium Higieny Pracy „PRYZMAT” diagnozuje i ocenia warunki środowiska pracy na mocy akredytacji wydanej przez Polskie Centrum Akredytacji. Dokument ten upoważnia nas do wykonania następujących badań:

  • badania chemiczne i pobieranie próbek powietrza – pod kątem obecności czynników chemicznych i pyłów,
  • badania dotyczące inżynierii środowiska – pomiary natężenia hałasu w środowisku pracy, pomiary drgań mechanicznych, oświetlenia (natężenie i równomierność), badania mikroklimatu.

Oferujemy też prowadzone z udziałem akredytowanych przez PCA podwykonawców badania czynników chemicznych: formaldehydu, kwasu siarkowego (frakcja torakalna), krystalicznej krzemionki (kwarc i krystobalit), mgieł olejowych, lotnych związków organicznych oraz inne, nie objęte zakresem akredytacji.

 

Certyfikat


AB-1169-6
AB-1169-4
AB-1169-5
AB-1169-1
AB-1169-3
AB-1169-2

 

Pobierz plik